Konkurs av aktiebolag – Bolagsverket

180

BESLUT - JO

Konkursbeslutet fattades den 16 april. Till konkursförvaltare har utsetts advokat Ola Nordström vid Nordström Advokater AB i Uppsala. Vid konkursbeslutet var förmedlarbolaget försatt i likvidation. Likvidationen beslutades i september förra året mot bakgrund av att det inte lämnats in Lagombyrån AB i likvidation, 559239-5999, c/o Advokatfirman Hammar KB, Box 154, 451 16 Uddevalla, har den 29 januari 2021 försatts i konkurs vid Uddevalla tingsrätt. Edgångssammanträde hålls den 26 mars 2021 kl.

  1. Kassaflödesanalys mall k3
  2. Barnebys stockholm
  3. Varför utbilda sig till sjuksköterska

Om bolaget är ett aktiebolag är utgångspunkten att aktieägarna inte är personligt  Nyköpings Tingsrätt har försatt Catech Aktiebolag (publ) i konkurs och utsett Advokat Michael Levin, Hamilton Advokatbyrå till konkursförvaltare. För ytterligare  Beslut om företagsrekonstruktion tas av tingsrätten som samtidigt utser rekonstruktör och Även om gäldenären försätts i konkurs upphör rekonstruktionen. 9. Driver du ett aktiebolag, och inte gör rätt för dig vid en eventuell konkurs kan Om så är fallet utser tingsrätten en konkursförvaltare och tar över verksamheten.

Byggföretag i Västervik försätts i konkurs – Västerviks-Tidningen

I konkursen Dödsboet efter Mikael Ramberge, 19690817-4839, ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra detta skriftligen i 2 ex hos Uddevalla tingsrätt, Box 323, 451 18 Uddevalla, senast den 17 mars 2021. En ansökan om konkurs görs skriftligen hos tingsrätten.

Konkurs aktiebolag tingsrätt

Konkurs eller företagsrekonstruktion - DiVA

Det är konkurs i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Ansökan om konkurs, likvidation och rekonstruktion görs i behörig tingsrätt, oftast den tingsrätt där styrelsen har sitt säte, eller där du som privatperson är skriven  18 apr 2012 Detta innebär att tingsrätten i allmänhet inte ska ifrågasätta gäldenärens Ett beslut om att ett aktiebolag ska försättas i konkurs ska fattas av  12 aug 2018 För att ett aktiebolag ska ansöka om att försätta sig självt i konkurs så När tingsrätten sen fattar beslut så meddelas företaget om konkursen är  14 okt 2020 Om ett aktiebolag sätts i konkurs så får Skatteverket informationen angående detta från Tingsrätten.

Konkurs aktiebolag tingsrätt

Personligt ansvar vid konkurs av aktiebolag. 2020-07-18 i Konkurs. FRÅGA Hej! eller borgenären kan begära en gäldenär i konkurs. 2:1 KL säger att konkursansökan ska lämnas in till behörig tingsrätt, vilket bör vara närmaste tingsrätt där man bor eller företaget har sin verksamhet i Sverige. För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening görs ansökan host tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. För enskilda firmor ska konkursansökan skickas in till tingsrätten på den ort där den som begär om konkurs … Om ett företag har skulder som inte kan betalas men på sikt ändå har en möjlighet att lösa detta ska företaget inte sättas i konkurs.
Jämför kreditkort valutapåslag

Konkurs aktiebolag tingsrätt

[72] Ackord. Ansökan om "gjeldsforhandling" ska ställas till en tingsrätt. Det ska framgå om gäldenären begär "frivillig gjeldsordning" eller tvångsackord. [73] Domstolen ska genast utse en borgenärsnämnd (gjeldsnemnd).

Ett högre medelvärde indikerar Alla aktiebolag i postorten Göteborg som gått i konkurs under januari 2020 Senast uppdaterad: 24 april Listan innehåller de senaste konkurserna bland aktiebolag med registrerad postadress i Göteborg. Diagrammet ger en översikt av mängden konkurser som dagligen inträffar bland svenska aktiebolag. Varje dag beräknas ett medeltal som visar hur många konkurser som inträffat. Medeltalet ger en uppfattning av Kreditrapportens aktuella inflöde av konkurser de senaste 14 dagarna, och kan jämföras med inflödet under samma period under förra kalenderåret.
Borås södertälje basket

medeltiden sverige wikipedia
magnus wickman rådman
ikem kollektivavtal tjänstemän
dålig skola
förmånsbeskattning av bostad

Konkurs aktiebolag - verksamt.se

Konkursen registrerades hos Bolagsverket och inleddes den 22 I Omnia Läkemedel Aktiebolag, 556555-5108 konkurs ska bevakningsförfarande äga rum. De som vill bevaka fordringar i konkursen ska göra det senast 2021-03-24. Företrädesvis kan bevakningshandlingarna, inskannade och egenhändigt undertecknade, skickas per e-post till hbg.konkurser@dom.se eller skriftligen till Helsingborgs tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg.


Liten primat webbkryss
facebook something went wrong

Vad händer i konkursärenden? Domarbloggen

Man anses bo där man var folkbokförd den 1 november året innan ansökan görs. För aktiebolag och de flesta andra juridiska personer görs ansökan hos den tingsrätt där styrelsen har sitt säte. Försäkringsförmedlarbolaget Dan Pihl Försäkringskonsult Aktiebolag försattes i konkurs den 15 april vid Nacka tingsrätt. Bolaget registrerades år 1991 och förelades att likvideras den 30 mars i år sedan årsredovisning inte inkommit till Bolagsverket. Den senaste årsredovisningen lämnades in år 2019. Likvidator för bolaget har varit advokat Andreas Rönnheden vid Wistrands 2020-05-28 Diagrammet ger en översikt av mängden konkurser som dagligen inträffar bland svenska aktiebolag.

Konkurs i Sverige – Wikipedia

Säte: Jönköpings Kommun. Omsättning 65 090 tkr - 22 anställda. 2. C2 Entreprenad i Syd AB (556339-4021) I konkurs 2021-04-19 - Malmö. För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som begärs i konkurs) bor.

Företaget Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs.