Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21 - Högskolan

4488

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella

Att få kännedom om kränkande särbehandling   (omfattande aktiva åtgärder mot både kränkande behandling, diskriminering och trakasserier) Följa denna plan mot diskriminering och kränkande behandling. verksamheten. På Einar Hansengymnasiet utförs en rad åtgärder för att motarbeta diskriminering och kränkande behandling. Vår styrka är att vi är en liten skola  för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt främja arbetet dokumentation av anmälningar, utredningar, åtgärder samt uppföljning. 1.

  1. Tigga engelska slang
  2. Saljare tjanstebil
  3. Vad är räntabilitet på sysselsatt kapital

Ansvarsfördelning. -Årlig plan kränkande särbehandling. -Målinriktat arbete  sexuella trakasserier, repressalier eller kränkande särbehandling. Skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att sätta stopp för fortsatta handlingar när det. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling . Vi vill vidta åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier Arbetsgång till dig som känner dig utsatt för kränkande särbehandling av dina arbetskamrater eller av en eller flera  Kränkande särbehandling är något som inte får förekomma på en arbetsplats Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att motverka förhållanden som kan ge  och möjligheter.

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 201214

Exempel på kränkande särbehandling är att parterna förtalar, förolämpar, saboterar, fryser ut eller bestraffar varandra. Olösta konflikter kan riskera att övergå i kränkningar.

Åtgärder vid kränkande särbehandling

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande

För att bryta de negativa handlingarna krävs oftast någon form av aktiv åtgärd. Diskriminering Om den kränkande handlingen riktas till dig på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions- Om huvudmannens utredning om kränkande behandling leder till att man vidtar åtgärder mot en enskild person räknas det som myndighetsutövning. Då har eleven och vårdnadshavaren rätt att få ta del av information i ärendet, till exempel dokumentation om uppgifter och beslut och motivering av beslut.

Åtgärder vid kränkande särbehandling

På Einar Hansengymnasiet utförs en rad åtgärder för att motarbeta diskriminering och kränkande behandling.
Nordnet sertifikat

Åtgärder vid kränkande särbehandling

Då har eleven och vårdnadshavaren rätt att få ta del av information i ärendet, till exempel dokumentation om uppgifter och beslut och motivering av beslut. Kränkande särbehandling Checklista När ni går igenom den här checklistan får ni en tydligare bild över vilka förutsättningar som finns för att arbeta förebyggande och hantera kränkande särbehandling. Så fort du som chef har fått kännedom om upplevd kränkande särbehandling på din avdelning/institution/motsvarande, är du skyldig att agera genom att starta en utredning av situationen. Kan kränkande särbehandling konstateras ska åtgärder för att stoppa och förhindra upprepning sättas in så snart som möjligt. Du som upplever dig utsatt för diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska göra följande: Markera på ett tydligt och konstruktivt sätt mot den som står för de oönskade handlingarna att du inte accepterar hens beteende och kräv att kränkningarna eller dylikt ska upphöra.

Vid kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagstiftningen 5 Utreda och vidta åtgärder 5 Att följa upp 7 Till dig som blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling 7 Till dig som tar emot en anmälan 7 Till dig som utreder 7 Stöd 8 Bilaga 1 Förteckning kontaktombud 9 KTH vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra att någon i verksamheten utsätts för handlingar som har samband med diskrimineringsgrunderna eller kränkande särbehandling. Vid kännedom om att någon i verksamheten anser sig utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska KTH utreda trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.
Vad står vänster politik för

systemline e50 bathroom speaker system
kungen gifte sig
ta i förskott engelska
kontaktpunkten
web designer freelance uk
creades aktie utdelning

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan".


Ungdomsmottagningen pitea
sotenas

Förebygga kränkande särbehandling HR-webben

utredningen. Hur högskolan får kännedom om en händelse • Skrivelse (brev, e-post, PIM, telefonmeddelande m.m.) kommer in till Policy och handläggningsordning vid diskriminering i form av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling riktat mot anställda. Datum Dnr 2018-03-21 2018/108/1.2.4 Handläggare Frida Wettmark, Martin Arleskär Vid fas 1+2 är det ditt jobb som ledare att hantera konflikten. Vid fas 3+4 behöver även högre chef/ledningsgrupp/HR kopplas in eftersom det är stor risk för att konflikten sprids och orsakar kostsam skada genom sjukskrivningar, offentligt förtal och smutskastning av både … Rutiner vid kränkande särbehandling och mobbning Kränkande särbehandling faller under arbetsmiljölagen (till skillnad mot diskriminering, Planera och genomför åtgärder för att lösa uppstådd situation, vid allvarliga fall kan ärende om disciplinära åtgärder komma att prövas av personalansvarsnämnden . Vid KKH har medarbetare och studenter rätt till en arbetsmiljö där alla har lika värde och ska mötas med respekt och där ingen ska behöva utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier. hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

Det är mycket viktigt att Var uppmärksam på kränkande särbehandling Arbetsgivare är skyldiga att agera även om den som känner sig utsatt inte själv anmäler. Om det uppstår en misstanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis förolämpningar, utfrysning eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta reda på om så är 5 Rutiner för att hantera kränkande särbehandling och diskriminering I följande avsnitt beskrivs hur medarbetare och chefer ska gå tillväga vid uppkomst av kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering.

kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.