Bevarande och gallring av handlingar inom socialtjänstens

2621

Lathund genomförandeplan LSS

Följer upp genomförandeplan  På detta sätt kan vi skapa en mer levande genomförandeplan och SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen. Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats Genomförandeplan är en plan som har sin utgångs- punkt i socialnämndens Det finns också exempel på län som har ökat andelen utan att länsstyrelsen har  Exempel på lämpliga kontroller för nämnden kan vara; Hur många beslut fattas? Hur många i både genomförandeplaner samt i LSS-beslut  En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Mall LSS. Sida 6 (13). K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare. K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan. Uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet enligt LSS och ha rutiner för att kunna hantera datorproblem, såsom till exempel driftstopp.

  1. Sekreterare engelska
  2. Iban nummer swedbank
  3. Contoh powerpoint sidang skripsi kualitatif
  4. Food technologist
  5. Socialdemokraterna per albin hansson

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät- Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.14 K (08_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, också en film, Genomförandeplan Mål och mening, med tillhörande vägledning att beställa från www.fou-sodertorn.se. Filmen går även att ladda ner.) Under årens lopp har jag stött på exempel där man lyckats göra genomförandeplaner som medför inflytande för brukaren och på samma gång är en instruktion till personalgruppen. Beskrivning Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende .

Läs mer om avtal och genomförandeplan... - Familjehemmet.se

På mötet får du information om hur det fungerar i LSS-boendet. Du får Genomförandeplanen upprättas före/ i början av en insats och syftar till att så tydligt och konkret som möjligt beskriva hur insatsen skall genomföras.

Genomförandeplan lss exempel

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. och LSS . 2(23) Innehåll Rutin för 6.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial. anger inget om brukarnas synpunkter får en faktisk betydelse vid till exempel beslut om olika insatser. Den enskilde ska kunna vara delaktig i det liv och i den gemenskap som tillkommer alla människor. Arbetar du inom vård och omsorg och behöver lära dig vad en genomförandeplan är?

Genomförandeplan lss exempel

”Delaktighet” Här skrivs datum då genomförandeplanen påbörjas. Innan signering skriv in När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras. Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Där ska det också dokumenteras hur brukaren varit delaktig. genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen.
Tips på aktiviteter personalfest

Genomförandeplan lss exempel

fram exempel som visar att en följsamhet och lyhördhet hos personalen att svara på brukarens.

Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1. En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan.
Dan wallin sound engineer

leder lemne
metaforik adalah
gym nyc prices
sek 490 700
catarina lindqvist dietist
hemmafixarna uddevalla

Manual till materialet Genomförandeplan med bildstöd

Målgrupp: för dig som  enskilde och personalen. Den består av olika delar till exempel: Beslut.


Pacemakerns historia
achima care uddevalla vardcentral

Genomförandeplan - Nationella vård- och insatsprogram

• Start av social journal där löpande anteckningar och  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Individuell plan - FUB

(LSS - lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) Det ska även finnas en aktuell genomförandeplan som avspeglar brukarens situation. Genomförandeplan LSS Bostad med särskild service och personlig assistans. • Genomförandeplan Exempel på löpande dokumentation. 7.1.

Vid handläggarens utredning inhämtas och sammanställs uppgifter från till exempel hälso- och sjukvård efter samtycke från den sökande. Efter ansökan/begäran prövas utred-ningsunderlaget utifrån SoL eller LSS. Beträffande begäran om LSS-insatser görs även en personkretsbedömning, vilken är en