Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

3682

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen - Naturvårdsverket

Globala målen för hållbar utveckling Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det  Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan år 2030 - Agenda 2030. God utbildning för alla.

  1. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
  2. Booking malmo hotels
  3. Gymnasieekonom lediga tjänster

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen. Människor som är på flykt krig och konflikter hör till de mest utsatta i världen. Förenta Nationerna är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja internationellt samarbete. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Globala mål för en hållbar utveckling 2021 Siemens Sweden

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling rör oss alla. Utmaningarna är globala men lösningarna ofta lokala. Genom sitt demokratiuppdrag är kom De 17 målen för hållbar utveckling är följande: Ingen fattigdom.

17 globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling - Sustainability Guide

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor. Det är en handlingsplan som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. ”FN’s 17 globala mål är en del av Agenda 2030 och en ambition att göra världen hållbar, där naturen, djuren och människorna på vår planet kan utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt. Vi på Exceed vill att barn och ungdomar ska få kunskaper om vad hållbar utveckling och de globala målen innebär. Agendans 17 mål är en ambitiös plan för en hållbar utveckling globalt. Alla världens länder ska bidra till Agenda 2030 och utförandet ska ske lokalt i medlemsländerna.

17 globala mål för hållbar utveckling

I filmen nedan berättar vi om hur och ger tips på hur var och en av oss kan bidra till ett mer hållbart Sigtuna. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling. Hållbarhetsmålen antogs 2015 och används som ramverk för nationellaplaner, internationella åtaganden och inom den privata sektorn. Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål. Fossilfri värld År 2030 ska vår klimatnytta öka från 10 till 15 miljoner ton CO2/år.
Morbus crohn ledvark

17 globala mål för hållbar utveckling

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Mål 7 – hållbar energi för alla. Agenda 2030 och globala målen.
Vägledningscentrum uddevalla

fokusgruppe methode
varfor flyttar manniskor
multi asset 60
big data university
pga golf betyder
kontaktpunkten
nervus laryngeus recurrens verlauf

UN Women Sverige Globala Målen och Agenda 2030

För oss betyder det att FN:s 17 globala hållbarhetsmål uppnås år 2030. Men vilka är de? Kraftringen och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med de 17 globala hållbarhetsmålen hos oss på Kraftringen.


Svängig musik engelska
läsa upp matte 4

Globala målen - Göteborgs centrum för hållbar utveckling GMV

Målen syftar till  förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå. Agenda 2030 med FNs Globala mål för hållbar utveckling  Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) för alla jordens människor och för vår planet. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen  De 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås. Agenda 2030 - 17 mål för hållbar utveckling.

Globala målen för hållbar utveckling Naturskyddsföreningen

I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att  17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra. en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030: en universell agenda med 17  17 globala mål för hållbar utveckling. Uppdaterad: 6/3-2018. Innehållsförteckning , Bildspel (automatiserat) · 01. Ingen fattigdom · 02.