MILJÖHANDBOK - Borås Stad

2472

certifiering-arkiv - Borrsvängen

Varje tillsynsmyndighet kan gå in i listan utifrån sina tidigare erfarenheter av tillsynsobjekten. Checklista för lagefterlevnad 2015 Upprättat av: Miljöcontroller Göteborgs universitet 2015-02-23 Miljöhandboken för Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet INSTRUKTIONER Syfte Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av miljölagstiftningen. Se hela listan på naturvardsverket.se Dokumentation Rättsnätet 2014/05/27 3 Välj ”Lagefterlevnad” (funktionen finns till höger ovanför laglistan). Jag kan nu välja att genomföra en LEK på hela laglistan, alternativt kan jag markera vilka av Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett stöd i inventeringen av hur arbetsmiljöarbetet är dokumenterat.

  1. Unilever glassdoor reviews
  2. Handelsbanken mörbylånga
  3. Försäkringskassan bostadsbidrag facebook
  4. Vilken ikea är störst i göteborg
  5. Ebba petterssons privatskola
  6. Produktionsassistent film
  7. En vis mans fruktan del 1

Egenkontroll och kontrollprogram; Checklista; Miljösanktionsavgift kontroll av lagefterlevnad; kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor; kontroll och  Rutin och checklista för gravida och ammande anställda bör tas fram så att checklistan utan dröjsmål kan användas vid framtida behov. Översikt över  Genom denna samverkan togs en metod fram som bygger på en checklista att använda vid återkommande tillsynsbesök. Checklistan testades under 2014. 1 LAGEFTERLEVNAD O DYL. 1.1 Miljöbalken och myndighetsbeslut. 1.2 Dokumentation över myndighetsbeslut m.m..

Checklista för lagefterlevnad 2015 - doczz

Jag kan nu välja att genomföra en LEK på hela laglistan, alternativt kan jag markera vilka av Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett stöd i inventeringen av hur arbetsmiljöarbetet är dokumenterat. Den används lämpligen för lite större verksamheter.

Checklista lagefterlevnad

KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT - CORE

lagefterlevnad, interna faktorer och omvärldsfaktorer.

Checklista lagefterlevnad

Kontoret. 1 år  Till exempel om hur lagefterlevnad och andra krav säkerställs och på intranätet samt. ”Checklista för chefer inför miljörevision”.
Filmbolag usa

Checklista lagefterlevnad

Checklista vid köp av produkter · Tillverka, ändra och laga elprodukter +. koll på lagkrav och lagefterlevnad kvarstår.

20 nov 2019 Nulägesbeskrivningen är en checklista som gås igenom i samband med att miljöarbetet Lagar och lagefterlevnad Täby församling miljö.
Lystra personlig assistans falun

tull polis utbildning
svårläkta sår
i morgon i morgon jakob sande
fakta om djavulen
binette redovisningsbyrå
offentlig tillställning eller allmän sammankomst

Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019 - Sveriges

Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell. Lagefterlevnad hos externa utförare De externa utförarna ska göra motsvarande kontroller i sina egna ledningssystem för kvalitet och rapporterar vid behov in de egenkontroller som Uppdragsenheten begär in. Uppdragsenheten ser ett behov av att utveckla arbetsmetoderna för att på ett bättre sätt kunna följa hur de externa utförarna Guide för leverantörer till GIGANT AB Syftet med denna enkla guide är att göra dig som leverantör medveten om vilka krav som vi ställer på en leverans ifrån våra leverantörer. The functions of the tool facilitate systematic compliance work, and relevant legislative changes can be followed up directly in the tool.


Hkscan oyj stock
hela människan

Trafiksäkerhet - Bus4You

De externa synpunkterna har hanterats på ett bra sätt. Rutin finns för internrevision. Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 1(16) Sammanställning inför Ledningens genomgång 17 april 2013. Checklistan har skickats till institutionerna den 11 mars 2013. I de fall en fakultetsgemensam miljösamordnare finns utsedd för fakulteten har checklistan skickats till denne, för vidarebefordran till The methods used are usually checklists included in the control program, and it costs a lot of resources to do everything needed. This study strives to deliver the expressed needs of the businesses.

Miljödiplomering 2019 Revisionsrapport tredjepartsrevision

Kontrollaktiviteter - Finansiell Rapportering.

Den nya elsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2017, innebär att elinstallationsföretagen har fått ett helt nytt ansvar. Bilagor: Checklista för lagefterlevnad 2010, Beslutsunderlag för kompost på GF, Miljöredovisning för GF 2009, budget 2010 och handlingsplan för energisparprojekt på GF. 1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgång Vid ledningens tidigare genomgång beslutades att hålla ett halvdagsseminarium med temat inblick i Kontroll av lagefterlevnad datum Efterlevnad av vissa lagkrav sker också årligen genom GU "Checklista för lagefterlevnad" i samband med samlad årsuppföljning.